Det norske bransjemagasinet

Vår samarbeidspartner Gangsø bygg er omtalt i Det norske bransjemagasinet hvor de også berømmer vårt gode samarbeid; "Alle løsninger og alle endringer, gjøres alltid i nært samråd med arkitekt. Dette sikrer et godt sluttresultat og fornøyde kunder". Les hele artikkelen her; 

http://www.norskebransjemagasinet.no/nyheter/artikel/GangsoByggAS