En uvanleg fjellgard

Vårt skisseprosjekt på Stølsbu, Storefjell i Gol kommune er omtalt i Hallingdølen. Rådmannen rådet til dispensjasjon grunnet at mønehøgda er vesentleg under maksimalgrensa, at heile arealoverskridinga er under bakken, og at bygget er godt terrengtilpassa. Du kan lese om prosjektet her: 

http://www.hallingdolen.no/kjop-tilgang?aId=1.2224545