4-mannsbolig - Brøstaneset, Bergen

Skisseprosjekt