Boligprosjekt - Hogsnesbakken, Tønsberg

Byggeår 2014