Boligprosjekt - Klokkerbråtan, Hole

Skisseprosjekt (underlag for regulering)