Boligprosjekt, Munkerekkeveien 90, Færder

Forprosjekt