Næring/ Bolig - Vesterøyveien 25, Sandefjord

Rammegodkjent