Tilbygg enebolig - Brunstadveien 120, Stokke

*2011